۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

Musician خنياگر


Oil color on paper
رنگ‌روغن روی كاغذكاهی
1378

۱۳۸۸ آذر ۱۷, سه‌شنبه

Dying in love مردن در عشق22/9/86
oil color on canvas

يكی از همين شب‌ها
خوابی خواهم ديد
به طولِ زمان
و به عرضِ دنيا
يكی از همين شب‌ها
رودخانه‌ای خواهم شد
بسترِ ماهيانِ عاشق
5/10/87

۱۳۸۸ آذر ۶, جمعه

برمن بتاب Shine to me
Oil color on canvas
رنگ‌روغن روی بوم

۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

رؤيای سبز Dream of Green


Oil color on canvas
رنگ‌روغن روی بوم


دستی بر شانه‌ام نشست
و ژرفای نگاهش
به پيش می‌راندم
گاه به گاه
نگاهی به پشت
شورِ به پيش رفتن
می‌افزايدم
از ويرانه‌های به جای مانده
صداهايی خوفناك و دلهره‌آور
می‌رسد به گوشم
در خوف می‌زيسته‌ام
به عقب نگاه نكن
كسی به من می‌گويد

۱۳۸۸ آبان ۲۶, سه‌شنبه

Pathetic اندوهOil color on board
رنگ روغن روی مقوا

۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه

طغيان -- Revolt


Oil color on board
رنگ روغن روی مقوا

۱۳۸۸ آبان ۱۵, جمعه

كجاست شانه‌ی امنی؟


كجاست شانه‌ی امنی

تا بياسايم در كنارش

تا بگيرم آرام.

كجاست آغوشِ بازی

تا بگيرد مرا در برش،

بی‌دغدغه‌ی من بودن

بی دغدغه‌ی ما بودن.

كجاست آغوشِ بازت ای انسان

كی فرا می‌رسد لحظه‌ی خلاصیِ تو؟...


۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

My Land خاكِ منبه جستجوی قلبم
سگالنده نگاهم
دوخته به خاك،
برای ديدنت
چشم می‌دوزم به خاك،
چشم‌هايم پر اشك.
خفه شده در گلويم هق‌هق،
از جای كنده می‌شود قلبم،
فرياد می‌كشم
ضجه‌های فرو‌خورده‌ام را می‌شنوی؟
ديگر نيست تابِ ماندنم
ديگر نيست...

۱۳۸۸ مهر ۲۸, سه‌شنبه

۱۳۸۸ مهر ۲۱, سه‌شنبه

۱۳۸۸ مهر ۱۷, جمعه

۱۳۸۸ خرداد ۹, شنبه

۱۳۸۸ فروردین ۲۹, شنبه

My painting

Oil color on board

۱۳۸۸ فروردین ۱۴, جمعه

My paintings

Ludwig Van Beethoven
oil pastel on boardPyotr Ilyich Tchaikovsky

oil color on board

۱۳۸۷ اسفند ۲۹, پنجشنبه

نوروزتان پيروز باد __ Happy new year

با آرزوی سالی سرشار از شادی و سربلندی برای همه‌ی ايرانيان
نوروز 1388

۱۳۸۷ اسفند ۱۶, جمعه

My sketch_ self portrait

self portrait in experssion

۱۳۸۷ اسفند ۲, جمعه

My oil painting

دراين قمار يك سويه - oil on canvas
1384

۱۳۸۷ بهمن ۲۳, چهارشنبه

My photography__ My Hands-2

ويران شدن
Fall

۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه

My photography__ My Hands

Hands of love


۱۳۸۷ بهمن ۷, دوشنبه

۱۳۸۷ بهمن ۲, چهارشنبه

۱۳۸۷ دی ۲۴, سه‌شنبه

(My photography ) عكاسی

عكس‌های من۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه