۱۳۸۷ اسفند ۲, جمعه

My oil painting

دراين قمار يك سويه - oil on canvas
1384

۱۳۸۷ بهمن ۲۳, چهارشنبه

My photography__ My Hands-2

ويران شدن
Fall

۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه

My photography__ My Hands

Hands of love