۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

نمايشگاه پاييز و زمستان انجمن هنرمندان نقاش ايران


نمايشگاه پاييز و زمستان انجمن هنرمندان نقاش ايران
گشايش : روز يكشنبه 12 دي از ساعت 17 تا 20.30
نمايشگاه از 12 تا 23 دی ماه 1389 ادامه دارد


۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه

Faces in pain -- چهره‌ها در رنج

oil color on board
رنگ روغن روی مقوا

۱۳۸۹ دی ۳, جمعه

Reflection -- بازتابش


photographer: Mitra Samadi
عكاس: ميترا صمدی

End of fall --- پايان ِ پاييز


photographer: Mitra Samadi
عكاس: ميترا صمدی

۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

portrait ---- چهره


scetch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ آذر ۲۶, جمعه

Women ----- زن‌ها


sketch with ink, brush & pen
طراحی بوسيله‌ی آب‌مركب ، قلم‌مو و قلم

۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

Just kiss


.
.
.۱۳۸۹ آبان ۲۰, پنجشنبه

Portrait of woman ---- چهره‌ی زن


sketch with charcoal
طراحی با ذغال

Water color painting

۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه

Parallel ---- موازی

۱۳۸۹ مهر ۱۹, دوشنبه

Water color painting


آبرنگ

۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

Girl ----- دخترطراحی با ذغال
My sketch with charcoal

۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

kid ---- كودكطراحی با ذغال
sketch with charcoal

kid ----- كودكطراحی با ذغال
sketch with charcoal

۱۳۸۹ شهریور ۱۲, جمعه

Come-down ---- سقوط

۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

Figure of woman ---- پيكر زن

طراحی با ذغال
Sketch with charocal

۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

۱۳۸۹ مرداد ۱, جمعه

۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

نمايشگاه سالانه انجمن هنرمندان نقاش ايران


نمايشگاه سالانه انجمن هنرمندان نقاش ايران
در خانه‌ی هنرمندان برگزار شده

گشايش 24 تير تا 7 مرداد 1389
ساعات بازديد 17 الی 20/30
خانه‌ی هنرمندان ايران : خيابان طالقانی -خيابان موسوی شمالی

۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

در هوای كوچه‌ها --- Around of alleys

تصويرسازی با عكس و فتوشاپ
انتشارات : روزگار
نام كتاب: در هوای كوچه‌ها
Illustration with photo and Photoshop
Publisher: Rozegar
Name of book: Around of alleys
۱۳۸۹ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

My Sculpture with Chalk --- مجسمه‌سازی با گچ
I made this statue with chalk


۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

Fly ------ پرواز

تصويرسازی در كامپيوتر ـ عكس و فتوشاپ
Illustration with photo and photoshop

۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

When spring is come ---- وقتی بهــار آمد

Publisher : Ramin
My Illustration for children's book
Name of book: When spring is come
انتشارات: رامين
نام كتاب: وقتی بهار آمد
تصويرگر: ميترا صمدی

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

Shadows ---- سايه‌ها


۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

۱۳۸۹ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

۱۳۸۹ فروردین ۲۸, شنبه

۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

Dandelion ---- قاصدك

۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

۱۳۸۸ بهمن ۲۹, پنجشنبه

Fox and Frog -- قورباغه‌ی زبان‌دراز و دمِ روباه

Illustration for children's book -- تصويرگری برای كتاب كودكان و نوجوانان
Publisher: Ramin-- انتشارات رامين
Water color -- آبرنگ

۱۳۸۸ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه

۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

زايش -- Birth
زايشش از درخت بود
برگِ سبزش در دفتر
شاخه‌های مبهمش
جنبنده در باد
شاخه‌ی دستش
دفتر شعرش به‌دست
قلبش شيشه‌ای از آسمان
با ابرهای سپيد
و نردبانِ آرزودر ميانه‌اش


Oil color on canvas

رنگ‌روغن روی بوم

88/2/1۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

Beginning ___ آغاز شدن
رنگ‌روغن روی بوم
1/11/87
Oil color on canvas
100.70 Cm


از بوئيدنِ سيبِ سرخ
آغاز شدم،
از صميميت آشنای عشق
كه خواب می‌ربايد از من،
و چشم‌های هميشه خيس‌ام،
در خاطره‌ها می‌گريند

1/11/87

۱۳۸۸ دی ۱۵, سه‌شنبه

Waiting _ چشم‌براه


Oil color on paper
رنگ روغن روی كاغذ