۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

Musician خنياگر


Oil color on paper
رنگ‌روغن روی كاغذكاهی
1378

۱۳۸۸ آذر ۱۷, سه‌شنبه

Dying in love مردن در عشق22/9/86
oil color on canvas

يكی از همين شب‌ها
خوابی خواهم ديد
به طولِ زمان
و به عرضِ دنيا
يكی از همين شب‌ها
رودخانه‌ای خواهم شد
بسترِ ماهيانِ عاشق
5/10/87