۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

۱۳۸۹ مرداد ۱, جمعه

۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

نمايشگاه سالانه انجمن هنرمندان نقاش ايران


نمايشگاه سالانه انجمن هنرمندان نقاش ايران
در خانه‌ی هنرمندان برگزار شده

گشايش 24 تير تا 7 مرداد 1389
ساعات بازديد 17 الی 20/30
خانه‌ی هنرمندان ايران : خيابان طالقانی -خيابان موسوی شمالی

۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

در هوای كوچه‌ها --- Around of alleys

تصويرسازی با عكس و فتوشاپ
انتشارات : روزگار
نام كتاب: در هوای كوچه‌ها
Illustration with photo and Photoshop
Publisher: Rozegar
Name of book: Around of alleys