۱۳۸۸ آذر ۶, جمعه

برمن بتاب Shine to me
Oil color on canvas
رنگ‌روغن روی بوم

۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

رؤيای سبز Dream of Green


Oil color on canvas
رنگ‌روغن روی بوم


دستی بر شانه‌ام نشست
و ژرفای نگاهش
به پيش می‌راندم
گاه به گاه
نگاهی به پشت
شورِ به پيش رفتن
می‌افزايدم
از ويرانه‌های به جای مانده
صداهايی خوفناك و دلهره‌آور
می‌رسد به گوشم
در خوف می‌زيسته‌ام
به عقب نگاه نكن
كسی به من می‌گويد

۱۳۸۸ آبان ۲۶, سه‌شنبه

Pathetic اندوهOil color on board
رنگ روغن روی مقوا

۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه

طغيان -- Revolt


Oil color on board
رنگ روغن روی مقوا

۱۳۸۸ آبان ۱۵, جمعه

كجاست شانه‌ی امنی؟


كجاست شانه‌ی امنی

تا بياسايم در كنارش

تا بگيرم آرام.

كجاست آغوشِ بازی

تا بگيرد مرا در برش،

بی‌دغدغه‌ی من بودن

بی دغدغه‌ی ما بودن.

كجاست آغوشِ بازت ای انسان

كی فرا می‌رسد لحظه‌ی خلاصیِ تو؟...