۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

I'm your root ---- من ريشه‌‌ی تو هستم


sketch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

man ----- مردsketch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

for she that is gone ---- برای او كه رفته است


sketch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ دی ۳۰, پنجشنبه

Red sorrow ---- سوگِ سرخ


oil color on board
رنگ‌ روغن روی مقوا

۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

snowman ----- آدم برفی

photographer : Mitra Samadi
عكاس : ميترا صمدی

۱۳۸۹ دی ۲۷, دوشنبه

figure ----- پيكر


sketch with pencil
طراحی با مداد

۱۳۸۹ دی ۲۳, پنجشنبه

portrait ---- چهره


sketch with pencil
طراحی با مداد

۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

amazement ----- بهت


sketch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

Think ----- فكر كردن


sketch with charcoal
طراحی با ذغال

۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

self portrait


sketch with pencil
طراحی با مداد