۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

Portrait ---- چهره

My sketch with charcoal

طراحي با ذغال

هیچ نظری موجود نیست: