۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

kid ----- كودكطراحی با ذغال
sketch with charcoal

هیچ نظری موجود نیست: