۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

نمايشگاه پاييز و زمستان انجمن هنرمندان نقاش ايران


نمايشگاه پاييز و زمستان انجمن هنرمندان نقاش ايران
گشايش : روز يكشنبه 12 دي از ساعت 17 تا 20.30
نمايشگاه از 12 تا 23 دی ماه 1389 ادامه دارد


هیچ نظری موجود نیست: