۱۳۸۹ اسفند ۱۲, پنجشنبه

زندانی ---- prisoner                                                  
 sketch with oilcolor on paper 
طراحی با رنگ روغن روی كاغذ


هیچ نظری موجود نیست: