۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

My Land خاكِ منبه جستجوی قلبم
سگالنده نگاهم
دوخته به خاك،
برای ديدنت
چشم می‌دوزم به خاك،
چشم‌هايم پر اشك.
خفه شده در گلويم هق‌هق،
از جای كنده می‌شود قلبم،
فرياد می‌كشم
ضجه‌های فرو‌خورده‌ام را می‌شنوی؟
ديگر نيست تابِ ماندنم
ديگر نيست...

۲ نظر:

آرش هوشمند گفت...

salam mitra
kaaraat bi nazire va kheyli azat mamnunam ke mano ba kaaraat aashna kardi.

Mitra گفت...

salam Hoshmand
merci va shoma lotf darid va mamnon ke karham ra didi.