۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

Sculptured on wall of Tahkt-Jamshid's masons --پيكرتراشی روی ديوار تختِ جمشيد


ايران - شيراز
Iran - around of Shiraz

هیچ نظری موجود نیست: