۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

نمايشگاه سالانه انجمن هنرمندان نقاش ايران


نمايشگاه سالانه انجمن هنرمندان نقاش ايران
در خانه‌ی هنرمندان برگزار شده

گشايش 24 تير تا 7 مرداد 1389
ساعات بازديد 17 الی 20/30
خانه‌ی هنرمندان ايران : خيابان طالقانی -خيابان موسوی شمالی

هیچ نظری موجود نیست: