۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

Think ----- فكر كردن


sketch with charcoal
طراحی با ذغال

هیچ نظری موجود نیست: