۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

amazement ----- بهت


sketch with charcoal
طراحی با ذغال

هیچ نظری موجود نیست: