۱۳۸۹ اسفند ۴, چهارشنبه

scape ----- فرار


                                                                    sketch with oil color  on news paper
                                                                                                 
                                                                    طراحی با رنگ‌روغن روی روزنامه

هیچ نظری موجود نیست: