۱۳۸۹ بهمن ۱۴, پنجشنبه

in mirror ---- در آينه
sketch with charcoal
طراحی با ذغال

هیچ نظری موجود نیست: